De Zutphense Werkwinkel werkt voor iedereen

De Zutphense WerkWinkel logo

Waar staat De Zutphense Werkwinkel voor?

Arbeid als instrument om eenzaamheid te doorbreken. Dat hebben we vormgegeven in De Zutphense Werkwinkel.

Sociale dieren of anders sociaal?

Veel organisaties zetten in op ontmoetingen in buurten en wijken. Dat is een goede manier om mensen met elkaar in contact te brengen en om eenzaamheid te voorkomen. Maar niet iedereen vindt dat leuk. En niet iedereen is een sociaal dier. Toch heeft bijna iedereen een verlangen om ergens bij te horen! Er toedoen! Een rol te hebben in de samenleving! Werk is daar een heel goed middel voor.

Werken aan werk

De Zutphense Werkwinkel pleit voor werk en werkt aan werk. Zinvol werk dat niet vastzit aan vaste contracten, maar werk in tijdelijke opdrachten van wisselende opdrachtgevers. De Zutphense Werkwinkel spoort tijdelijke opdrachten op die mensen in eigen huis of op locatie kunnen uitvoeren. En op een tijdstip dat de uitvoerder en de opdrachtgever het beste uitkomt.

De Zutphense Werkwinkel werkt voor iedereen

Onze visie

Voor mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid is dit vaak de harde realiteit: ze hebben talent, kwaliteit, werk- en levenservaring en ze verlangen een steentje bij te kunnen dragen in de wereld. Toch merken ze dat er afstand is naar de arbeidsmarkt. Of beter gezegd, naar de eisen van arbeidsmarkt. Want om deel te nemen moet je aan zeer veel voorwaarden voldoen om eraan te kunnen deelnemen. De Zutphense Werkwinkel gelooft in de mogelijkheid van het nieuwe werken:

doen wat bij je past, op momenten dat je het beste functioneert!


Dat geldt voor iedereen. Dus ook voor wie zich niet (meer) op de reguliere arbeidsmarkt (kan) bewegen. Door de eisen die zij stelt aan individuen, heeft de reguliere arbeidsmarkt een afstand tot mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid. Met als gevolg dat mensen met hun talenten en kwaliteiten onbenut langs de kant staan.

De Zutphense Werkwinkel: verbinding, samenwerken en samen werken, en iedereen doet mee.

Onze missie

Dit is onze missie:
Zinvol en betekenis gevend werk bieden.
Werk vinden en werk maken
 • met, door en voor mensen die in een isolement zijn gekomen. Of daarin terecht dreigen te komen
 • met, door en voor mensen die met handen vol talent, kwaliteit, ervaring, ambacht, deskundigheid… toch aan de rand van de samenleving lijken te staan.

HOE WERKT DE ZUTPHENSE WERKWINKEL?

Heeft u werk dat blijft liggen? Een klus waarvoor u geen medewerker vrij kunt maken? Heeft u een extra paar handen nodig, iemand die bijspringt, met u meedenkt en zijn of haar creativiteit voor u inzet? Bel of mail dan De Zutphense Werkwinkel. Wij bekijken samen met u wat de opdracht inhoudt en maken afspraken over de vergoeding. Wij zoeken vervolgens de kandidaat die de klus voor u gaat klaren. De Zutphense Werkwinkel blijft tijdens de hele opdracht uw aanspreekpunt. Is de klus geklaard? Dan sturen wij u de factuur. Zo werkt het!

Werkwijze bij onze workshops

Wilt u gebruikmaken van één van onze workshops? Neem dan contact op met De Zutphense Werkwinkel. Wij bekijken met u wat uw wensen zijn, aan wie we de workshop aanbieden, en welke kosten wij daarvoor rekenen. Aansluitend stellen wij de workshopuitvoerder aan u voor en maken concrete afspraken met u. De workshops kunnen we bij u op locatie geven. Na afloop van de workshop sturen wij u een factuur. Zo werkt het!

Vergoeding

Een vergoeding? Jazeker. Elke opdracht, iedere klus en elke workshop heeft een prijs. De Zutphense Werkwinkel heeft het streven om de eigen broek op te houden.

Uw vergoeding betekent:
 • Deelnemers krijgen een vergoeding voor gedane arbeid. Daarbij geldt de regeling die de fiscus hanteert voor vrijwilligers.
 • DZWW biedt, waar dat gewenst is, deskundigheidsbevordering aan onze deelnemers. Denk aan het volgen van een cursus, of het deelnemen aan een symposium op het vakgebied van een deelnemer
 • Dat wij als organisatie subsidie-onafhankelijk (kunnen) zijn.

WAT DOET DE ZUTPHENSE WERKWINKEL?

De Zutphense Werkwinkel werkt voor iedereen!De Zutphense Werkwinkel doet veel. Heel veel.
 • Wij helpen deelnemers aan tijdelijk werk.
 • Wij helpen opdrachtgevers aan tijdelijke krachten.
 • Wij werken op alle niveaus van de organisatie met de eigen deelnemers.
 • Wij hebben een workshopaanbod voor derden.
 • Wij hebben een aanbod van eigen ambachtelijk en kunstzinnig werk.

De Zutphense Werkwinkel helpt mensen aan tijdelijk werk. Mensen die om uiteenlopende redenen die er eigenlijk niet toe doen, niet op de reguliere arbeidsmarkt bewegen. En die daarmee als het ware met onbenut talent in de schaduw staan. Wij brengen dat talent onder de aandacht. Wij doen dat door bij derden (particulieren en werkgevers) tijdelijk werk, klussen en opdrachten op te sporen.

De Zutphense Werkwinkel helpt bedrijven, organisaties en particulieren

De Zutphense Werkwinkel helpt bedrijven, organisaties en particulieren aan tijdelijke en goede werkkracht. Bijvoorbeeld voor werk:
 • dat al langer is blijven liggen
 • dat niet in de functieomschrijving van uw vaste personeel past
 • dat eenmalig een dagdeel vraagt
 • dat over langere tijd een paar uur per week vraagt
 • waar twee rechterhanden voor nodig zijn
 • waar even een goed stel hersens bij nodig is
 • dat om ruimtelijk inzicht en creativiteit vraagt
 • waar ziel en zaligheid in moet zitten
 • dat juist heel erg saai is (want daar deinzen wij ook niet voor terug)
 • dat u gedaan wilt hebben

Werk dat wij voor u doen!


De Zutphense Werkwinkel (DZWW) is een mooie opstap voor velen. Wie bij DZWW ingeschreven is, is tegelijk van harte uitgenodigd mee te werken binnen DZWW zelf. Wie dat wil, kan dus direct beginnen met werken. Daarmee weten wij heel goed wie wat we in huis hebben. Zo vormen we met elkaar een mooie werkgemeenschap.

De Zutphense Werkwinkel heeft specifieke expertise in huis. Sommige van onze deelnemers bieden hun kennis of vaardigheid ook aan in de vorm van korte en verrassend originele workshops.

In ontwikkeling: ambachtelijk en kunstzinnig werk van deelnemers.

Deelnemers van De Zutphense Werkwinkel

Wie zijn de deelnemers van De Zutphense Werkwinkel? Dat zijn gewoon mensen zoals u en wij.
 • Mensen tussen plusminus 18 en 81 jaar
 • Mensen met kennis, kunde, vaardigheden
 • Mensen met een opleiding, met een ambacht, met werk- en levenservaring.
 • Mensen die een eigen bedrijf hadden
 • Mensen die in hun leven specifieke vaardigheden hebben ontwikkeld
 • Creatieve mensen, denkers en doeners
 • Mensen ook die zich door omstandigheden niet, of niet meer, op de reguliere arbeidsmarkt bewegen. Die een uitkering of pensioen hebben. En die zichzelf en hun talenten en arbeidslust willen aanbieden.

En daarom werken deze mensen voor en met De Zutphense Werkwinkel

Meewerken, iets voor u?

Herkent u dit?
 • Een arbeidsmarkt die niet aansluit bij wie u bent?
 • Psychische, sociale of fysieke klachten?
 • Leeftijd?
 • Andere redenen die maken dat u niet regulier werkt?
 • Uw wereld die klein wordt?
 • U krijgt stilletjes aan het gevoel dat er niemand om u vraagt?

Maar u:
 • hebt vaardigheden en talenten
 • hebt specifieke deskundigheid
 • hebt een uitkering die u niet op het spel kunt zetten

Toch wilt u graag bijdragen en iets doen, zoals u bent, met uw talent, ervaring, deskundigheid. Met uw mogelijkheden en uw onmogelijkheden. Op momenten die u goed afgaan. Met bij u passende voorwaarden wilt u doen wat u graag doet.

Herkent u dat? Geïnteresseerd of nieuwsgierig?
Bel ons of stuur een e-mail!


Referenties.

Opdrachten extern, bij derden

Bent u ingeschreven bij De Zutphense Werkwinkel? Dan komt u in aanmerking voor het uitvoeren van opdrachten en klussen bij derden. Precies zoals u bent met het talent, de ervaring of kwaliteit die u heeft. U weet wat u in huis heeft en wat u aan wilt bieden. U weet op welke momenten van de dag u kunt werken, en hoeveel uren. Wij kijken samen met u hoe, waar en onder welke voorwaarden u zich kunt inzetten. Samen vinden we de opdrachtgever die naar u op zoek is.

Meewerken intern, bij DZWW

Bent u ingeschreven bij De Zutphense Werkwinkel? Dan nodigen we u ook van harte uit mee te denken en mee te werken in de Werkwinkel zelf. Dat kan op alle niveaus in de organisatie, net waar u zich in wilt zetten: in beleid, ontwikkeling, pr, netwerken en uitvoering. De Zutphense Werkwinkel is een gemeenschap waarin mensen de krachten bundelen. Zo geven we vorm aan werk. U levert uw bijdrage met datgene waar u goed in bent. Als u dat wilt.

Ervaringen van deelnemers

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van De Zutphense Werkwinkel zijn mensen zoals u en wij. Dat zijn:
 • Werkgevers en particulieren
 • Mensen die een bedrijf hebben
 • Mensen bij wie werk blijft liggen
 • Mensen die tijdelijk een extra handje, een scherp stel hersens, of een creatieve kijk op zaken kunnen gebruiken

Opdrachtgevers zijn organisaties, onderwijs- of welzijnsinstellingen, gezondheidscentra, winkelbedrijven, kerken, moskeeën, crèches, zzp’ers et cetera.

Word ook onze opdrachtgever

Ook u kunt opdrachtgever van De Zutphense Werkwinkel worden. U kunt een beroep doen op een deelnemer van De Zutphense Werkwinkel vanuit uw zaak of bedrijf. Maar ook als particulier.

Hoe werkt het?

AANBOD VAN DE ZUTPHENSEWERKWINKEL

Voor klussen en opdrachten

  Onder andere:
 • Grafisch ontwerper
 • Veelzijdig talent met inzicht
 • Handyman
 • Ontwerpen/maker van een website
 • Inrichter
 • Fotografie
 • Bezorger
 • Tuinier
 • Hovenier
 • Timmerman
 • Schoonmaker
 • Tekstcorrector
 • Naaister
 • enzovoort...

Bel vooral om te horen of wie u zoekt bij ons te vinden is!

We hebben een paar deelnemers voor u uitgelicht, neem hier een kijkje:

Workshop aanbod

  Onder andere:
 • Filmen met je smartphone
 • Fotografie
 • Pizza’s bakken
 • Schilderen met bijenwas
 • Hou van uw computer
 • enzovoort...

Bel vooral om te horen of wie u zoekt bij ons te vinden is!

Referenties

Opdrachtgevers

ZutphenEnergie (ZE)

Wij zijn blij met De Zutphense Werkwinkel. De Werkwinkel sluit aan bij ons streven zoveel mogelijk werk dat er in onze samenleving moet gebeuren lokaal in te vullen. De Werkwinkel helpt met het vinden van handjes. En handjes zullen we hard nodig hebben met al die grote veranderingen voor de deur (energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit). Inmiddels hebben we via De Werkwinkel een eerste medewerker actief. En dat zal niet de laatste zijn.

Zorgboerderij Zigtrijk

Op onze zorgboerderij Zigtrijk viel het ons op dat veel spullen op plekken lagen waar ze niet horen. Naar eigen inzicht legden de aanwezigen spullen ergens neer, met name de vensterbanken en de diverse hoeken in de boerderij waren ongekend populair. Tijd voor een constructieve aanpak! Samen met één van de medewerkers van DWZZ is in een aantal sessies voor alle spullen een vaste plek gevonden, en met behulp van een labelwriter weet ook iedereen waar iets opgeborgen moet worden. Top!

BonVerda Groenwerk

Tja, een hoveniersbedrijf in oprichting. Die moet uiteraard voorzien worden van een passende naam met bijbehorend logo. Gelukkig bood één van de medewerkers van DWZZ uitkomst. Die gaf een aantal voorzetten dat de basis vormde tot diverse brainstorms en vonden we een passende naam. Tevens ontwierp hij diverse logo’s zodat we een keuze konden maken van wat we passend vonden bij de identiteit van het nieuwe bedrijf. ‘BonVerda Groenwerk’ is het resultaat. ‘Goed Groen’ betekent dat, precies waar we voor staan!

Bon Verda logo

Deelnemers

Mijn ervaring met/bij DZWW: Vanaf het prille begin actief geweest voor DZWW, ik heb het logo mogen ontwerpen, zo heb ik meerdere grafische klussen mogen doen, voor o.a Zigtrijk en daar aparte organisaties van. Erg leuk om te doen. Ik doe het thuis en op een voor mij prettig tijdstip. Daarnaast is het ook prettig om, zeker in deze tijd, wat meer mensen te ontmoeten.

Gert

Mijn enthousiasme is vanaf het begin erg groot, het doen van klussen in mijn tempo maakt dat ik met plezier de werkzaamheden doe. Ik ben erg blij met DZWW, vind elke aanwas leuk om mee kennis te maken. Ik geloof in een mooie toekomst voor ons als Dé Zutphense Werkwinkel 🙏🏽🔅

Tina

Hallo,
mijn reden om bij de Zutphense werkwinkel te zijn is dat het goed is om contact te hebben met andere mensen.
Verder wil ik mij uiteraard nuttig maken in de maatschappij, De Zutphense Werkwinkel kan hierin een rol spelen.
Maar het is wel zo dat ik nog steeds “de kat uit de boom wil kijken”, reden hiervoor is dat ik zoekende ben naar wat en hoe ik me wil inzetten.

Patrick

De Zutphense Werkwinkel is voor mij een mooie opstap naar zinvol bezig zijn in de buitenwereld. Het is fijn om het gevoel te hebben weer ergens deel van uit te maken. Jarenlang kon ik namelijk vanwege mijn gezondheid geen betaald werk meer doen. Nu het weer beter met mij gaat is de Werkwinkel een mooie plek om te ontdekken waar nu mijn mogelijkheden maar ook mijn grenzen liggen. Het is fijn dat er geen werkdruk is en het is heel leuk om met een groepje diverse mensen samen te werken om DZWW verder te ontwikkelen.

Daarnaast is het prettig om bij werkgevers met mijn talenten iets te kunnen betekenen. Het onderlinge contact van onze groep is ook heel stimulerend en ondersteunend omdat je ervaringen met elkaar kunt uitwisselen. Mijn vertrouwen in mijn kwaliteiten is daarom behoorlijk toegenomen en ik merk echt dat ik mij verder ben gaan ontwikkelen en dat ik meer besef wat ik werkelijk wil bereiken.

E.

Contact

De Zutphense WerkWinkel logo

Voor direct contact kunt u bellen (op dinsdag, woensdag en vrijdag) naar:

Contactformulier